12/30/2005

Konut kredisi şartları

Bir konut projesine kredi açılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.
1-Brüt inşaat alanı 150 M2'ye (150.00 m2 dahil) kadar olan konutlara kredi açılabilir.
2-Krediden yararlanacak kişilerle ilgili şartlar:
a) Karı koca ve reşit olmayan çocuklar için aile birliği esasına göre bir defa kredi açılır.b) Kredi talep eden kişinin kendisine,eşine veya reşit olmayan çocuğuna ait tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekir.c) Kredi talep eden kişinin kendisi,eşi veya reşit olmayan çocukları için daha önce Toplu Konut Fonu'ndan kredi kullanmamış ya da kullanmamakta olması gerekir.
Bunları "Beyanname ve Taahhütname" ile beyan ve taahhüt etmek zorundadır.3-Krediden yararlanamayacak projeler:Yazlık,dinlenme ya da tatil amaçlı kullanılacak konut projeleri ile uygulama imar planında, 2.Konut,pansiyon,turizm ve konaklama alanı olarak onanmış projelere kredi açılmamaktadır.
Kredi Miktarı ve Kredi Açılacak İnşaat Seviyesi
Kredi açılabilmesi için gerekli inşaat seviyesi ve açılacak kredi miktarı ile Kredinin Toplu Konut Yapımcılarına dağılım öncelikleri, Fon'un finansman durumu, konut ve proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri,inşaatların bulunduğu bölgeler ve Toplu Konut Alanı olup olmadığı dikkate alınarak İdare'ce belirlenir ve ilan edilir. Ancak; yeni projelerin kredilendirilmesi için tebliğ yayımlanması gerekmektedir. Fon'un finansman imkanları uygun olduğunda tebliğ yayınlanacaktır.
Geri ödemeleri ve Faiz Oranı
Kredilere kullanma ve geri ödeme dönemi boyunca Yeniden Değerlendirme Metodu uygulanarak, kredi borcu ve geri ödeme taksitleri belirlenmektedir. Yeniden Değerlendirme Metoduna göre, kredi borcu ve geri ödeme taksitlerine uygulanacak oran her altı ayda bir (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık) Memur Maaş Artış Oranı esas alınarak tespit edilmektedir.100 M2'ye kadar konutlarda kredi geri ödemeleri memur maaş artış oranına endekslenirken, 100 M2'den büyük konutlarda bu oranın memur maaş artış oranının % 10 fazlası olarak uygulanmaktadır.
Kredilerin Vadesi
Kredilerin geri ödeme süresi 100 M2'ye kadar olan konutlar için 10 yıl, 100 M2'den büyük konutlar için 5 yıldır.
Soru/Cevap
· Kredisi onaylanan kooperatifin ödemeleri ne zaman başlayacak ?
Kredisi TOKİ tarafından onaylanan kooperatif için Banka ilk ödeme talebini, ipotek ve sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra yapacak. Tebliğdeki tabloya göre açılan kredinin % 10'u ilk ödeme olarak Banka tarafından TOKİ'den talep edilecek.
· İlk ödeme yapıldıktan sonra kredi nasıl kullandırılacak ?
İlk ödemesi yapıldıktan sonra açılan kredinin kalan miktarı, kalan inşaat seviyesine bölünerek birim kredi miktarı bulunacak.
İnşaat seviyesinde ilerleme oldukça birim kredi miktarı ile ilerleme puanının çarpılması ile bulanacak miktar kooperatife hakediş olarak ödenecek. Hakediş düzenlenmesi için Bankaca inşaatlara gidilerek inşaat seviyesi tesbiti yapılacak.
İnşaat seviyesi % 100 oluncaya kadar bu ödemeler devam edecek. Kooperatife hakediş ödemesi yapılabilmesi için en az 2 puanlık ilerleme yapması yeterli.
· Kredilerin geri ödemeleri ne zaman başlayacak ?
Kooperatife % 100 lük hakedişin ödenmesinden sonraki üçüncü aydan itibaren kredi geri ödemeleri başlayacak.
· Kredinin kullanılması için belli bir süre (inşaat süresi) var mı ?
Kooperatife açılan kredinin azami kullanma süresi, aylık ortalama 3.5 puanlık inşaat ilerlemesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenen çalışılmayan günler ile inşaat yasağı getirilen günler hariç tutularak Bankaca tesbit edilecek. İnşaatların bu süre içinde tamamlanmaması ve süre uzatımı verilmemesi halinde kredinin kalan kısmı ödenmeyerek geri ödeme işlemlerine başlatılacak.
· Kredinin geri ödeme süresi ne kadar olacak ?
Konut büyüklüğü;¨ 100 m2 ye kadar olan konutlara açılan kredilerin geri ödemeleri 10 yıl (120 ay),¨ 101-150 m2 arasında olan konutlara açılan kredilerin geri ödemeleri 5 yıl (60 ay) olacak.
· Kredinin faiz oranı ne olacak ?
Konut büyüklüğü;¨ 100 m2 ye kadar olan konutlara açılan kredilere memur maaş artış oranı,¨ 101-150 m2 arasında olan konutlara açılan kredilere memur maaş artış oranının % 10 fazlası faiz uygulanacak.
· Faiz oranları nasıl uygulanacak ? Geri ödeme taksitleri nasıl hesaplanacak ?
Kooperatife ilk ödeme yapıldıktan itibaren ödenen kredi miktarlarına memur maaş artış oranına göre faiz uygulanacak. Faizler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı esas alınarak TOKİ tarafından belirlenecek.
Kredinin geri ödemelerinin başladığı tarihte açılan kredinin faizli borç bakiyesi Banka tarafından hesaplanacak. Hesaplanan faizli borç bakiyesinin geri ödeme süresine (ay olarak) bölünmesiyle başlangıç taksiti hesaplanacak.
Örneğin 7.5 milyar lira olarak açılan kredinin geri ödeme başlangıç tarihindeki faizli borç bakiyesinin 12 milyar lira olduğunu varsayalım. Bu kredi 100 m2 lik bir konut için açıldıysa başlangıç taksiti 12 milyarın 120 aya bölünmesiyle bulunacaktır. Bu durumda başlangıç taksiti 100 milyon lira olacaktır. Bu miktar 10 yıl boyunca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre artırılacak.
Bu kredinin açıldığı konut 100 m2 den büyük olsaydı, başlangıç taksiti 12 milyarın 60 aya bölünmesiyle bulunacak ve 200 milyon lira olacaktı. Bu miktarda 5 yıl boyunca memur maaş artış oranının % 10 fazlası ile artarılacaktır.
· Geri ödeme başladıktan sonra kredinin tamamını kapatılabilir mi?
Kredi geri ödemeleri başladıktan sonra kredi kullanan kişiler isterlerse kalan borcun tamamını bir seferde ödeyerek borçlarını kapatabilirler. Bu durumda kalan borçtan konut büyüklüğüne göre % 5 - % 20 oranında indirim yapılacak.
Kredi kullanan kişiler isterse kredi borcunu 1 yıl içinde 4 eşit taksitte de ödeyebilir. Bu durumda da kalan borçtan % 0,5 - % 2 arasında indirim yapılacak.

Kaynak:Toki

12/26/2005

Morgıç

Mortgage terimi ile halkımız yeni tanıştığı için ,teleffuzunda problemler yaşıyor.Haklıda .Mortgage kelimesi morgıç olarak okunuyor.Morgıç kelimesi mi dilimize yerleşir başka bir kelime mi bulunur bilemiyorum ama herkes daha okunuşunu bilmeden morgıça saldırdı bile.Hayırlı olur inşallah.

12/23/2005

Konut Kredisi.
Konut kredisi, konut almak isteyenlre verilen, vadeleri 5-20 yıl arasında değişen bir kredidir.
Konut kredisi almak için satın alınacak konutun tamamlanmış olması gerekmektedir.Tamamlanmamış konutlar için kredi talep edilen banka ile özel anlaşmalar yapılabilir.
Konut kredisi için gerekli belgeler :
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vs.)
Gelir belgesi ya da Vergi Levhası (Gelir beyanı için)
Alınacak konutun tapu fotokopisi ya da muadili
Güncel Konut kredisi faiz oranları :
Günümüzde konut kredilerinin faiz oranları yıllık bileşik faiz gözönüne alındığında %25 - %35 arasındadır.

Mortgage nedir ?

Dünya'da özellikle Amerika'da yıllardır kullanılan bir sistem Mortgage.İngilizce mortgage olarak bilinen, basında ve halk arasında "Kira öder gibi uzun vadeli ev satın alma sistemi" olarak bilinen ipotekli konut finans sistemi, gayrimenkul edinmede kullanılan finansman yöntemlerinden birini ifade etmek için kullanılan bir terim. Türk Dil Kurumu mortgage kelimesi yerine ''tutu, ipotek, rehin'' anlamına gelen ''mortgage'' kelimesi yerine ''tutulu satış''ı öneriyor.
Sistem genel olarak konut sahibi olmak isteyenlere bankalar tarafından , konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında 15 ile 30 yıl gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullanılması temeline dayanıyor.
Sistem şöylede anlatılabilir. İpotekli konut finansman sistemi, kredi, finansal kiralama ve benzeri finansal işlemler yoluyla konut alımı, konutların yenilenmesi ve güçlendirilmesi için ipotek teminatlı kaynak kullandırılması anlamına geliyor.
Banka, müşteri adına müşterinin talep ettiği bir gayrimenkulü peşin olarak satın alarak mülkiyeti müşteriye devrediyor. Ancak müşterinin bankaya borcunun karşılığı olarak mülk ipotek ediliyor. Müşteri bankaya borcunu belli bir ödeme planına göre, önceden belirlenmiş bir vade sonuna dek aylık ödemelerle kapatıyor.
Uzun vadeli olarak insanları konut sahibi yapmayı hedefleyen ipotekli konut finansman sistemi, Mortgage ya da, kira öder gibi uzun vadeli ev satın alma sistemi 2005'in Ocak ayından itibaren hükümetin gündemine alındı. Çalışmalar doğrultusunda sistemin yasal zemine oturtulması amacıyla ilk önce Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilgili yasa taslağı hazırlandı ve bu yasa taslağı ile vatandaşların uzun vadede, daha iyi şartlarda konut alabilmesi ve Türkiye'ye özgü modelin işlemesi için "İpotekli Konut Finansmanı Anonim Ortaklığı"nın kurulması karara bağlandı.
Ancak her ne kadar sistem ile ilgili çalışmalar hız kazandıysa da yine de mortgageın ne olduğu, Türkiye'de nasıl uygulanacağı, kimlerin bu mekanizmadan yararlanacağı ve kimlerin yararlanamayacağı, sistemin tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği, avantajları,dezavantajları ve Türkiye'de yıllardır uygulanan banka konut kredisi sistemi ile arasındaki farklılıklar nelerdir gibi soruları da beraberinde getirdi.

eXTReMe Tracker